• Polgári eljárásjog,  Végrehajtás

  Végrehajtási eljárás indult ellenem – Útmutató a végrehajtási eljárás megindításához I.

  Ahhoz, hogy az állami akarat ott, oly formában és mértékben érvényesüljön, ahogy azt a jogalkotó a „papírforma” szerint megálmodta, a jogerős határozatokban foglalt jogszabályi rendelkezések betartatására van szükség. Amennyiben a kötelezett részéről az önkéntes teljesítés elmarad és ezzel a társadalmi érdeksérülés veszélye fennáll, úgy az államnak – akár kényszer alkalmazásával is – be kell avatkoznia. Az állami kényszer egyik alkalmazhatósági „terepe” a végrehajtási eljárás, melyben elsődlegesen az adós vagyoni viszonyai kerülnek korlátozására.

 • ProMission,  Tevékenységek

  Interjú: Szulejmáni elleni dróncsapás

  Ebben az interjúban a ProMission vezetője, dr. Madocsai Márton beszélgetett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatójával, Kiss Mátyással. Mátyás elmélyült nemzetközi közjogi szempontú kutatásokat végzett az iráni Szulejmáni tábornok elleni, az Amerikai Egyesült Államok által 2020-ban elkövetett halálos dróncsapással összefüggésben. Az interjúból megtudhatjátok milyen nemzetközi közjogi szabályok vonatkoznak ilyen jellegű katonai támadásokra és hogyan értékeli Mátyás a támadás jogszerűségét.

 • ProMission,  Tevékenységek

  Tanulmányíró pályázat

  A Pro Veritate Egyesület ezúton hirdeti meg Tanulmányíró pályázatát, amellyel ösztönözni kívánja a tudományos munkát és írást, a kutatómunkát és szakmai elmélyülést. A pályázat célja elősegíteni a hallgatók fejlődését, hogy ezáltal olyan pályaművek jöjjenek létre, amelyek alkalmasak nyomtatott vagy elektronikus kiadványban való publikálásra, azoknak a szélesebb szakmai közönséggel való megismertetésére és széleskörű terjesztésére.

 • ProMission,  Tevékenységek

  Interjú: Járványhelyzet és adatvédelem – 2. rész

  Az interjú előző részéből megtudhattátok, hogy hogyan értékelhetők a fertőzöttek követését és a fertőzésnek kitettséget lekövető applikációk az adatvédelem szempontjából, a mostani alkalommal pedig arra voltunk kíváncsiak, vajon létezhet-e mindezekre vonatkozó egységes, általános európai megoldás. Az interjúban kitekintettünk továbbá a védettségi igazolvány adatvédelmi aspektusaira is. Dr. Madocsai Márton, a ProMission Vezetője beszélgetett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatóival, Kappel Gergellyel és Simon Soma Péterrel, akik elmélyült jogi szempontú kutatásokat végeztek a járványhelyzet és az adatvédelem összefüggései kapcsán.

 • ProMission,  Tevékenységek

  Interjú: Járványhelyzet és adatvédelem

  Ebben az interjúban a ProMission Vezetője, dr. Madocsai Márton beszélgetett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának két hallgatójával, Kappel Gergellyel és Simon Soma Péterrel. Gergely és Soma elmélyült jogi szempontú kutatásokat végeztek a járványhelyzet és az adatvédelem összefüggései kapcsán. Az interjúból megtudhatjátok azt is, hogy hogyan értékelhetők a fertőzöttek követését és a fertőzésnek kitettséget lekövető applikációk adatvédelmi szempontból.

 • Kisokos

  Jogász kisokos: az egyetemi tanulmányoktól a jogászi hivatásokig

  Gaius, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Deák Ferenc, Prandler Árpád, Mahatma Gandhi, Andrea Bocelli, Gerard Butler és sorolhatnánk. Ha megnézzük a felsorolást, akkor az ókortól, egészen napjainkig néhány híres magyar és külföldi nevet láthatunk. De mi lehet a közös bennük? Bár a foglalkozásuk más és más, de egy dolog mindenképp összeköti őket: valamennyien jogász végzettséget szereztek. De hogyan lesz valakiből jogász? Milyen lehetőségek vannak az egyetem elvégzése után? Mi a különbség a különböző hivatások között? A cikkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 • Öröklés,  Polgári jog

  Öröklés, de hogyan? – a magánvégrendelettel kapcsolatos követelmények elemzése

  „A teljes igazságot kétféleképp lehet elárulni: vagy névtelenül, vagy végrendeletben.” De vajon mire utalhatnak Thomas Sowell amerikai közgazdász szavai? Mi a jelentősége öröklés esetén a végrendeletnek, és ezen belül is elsősorban a magánvégrendeletnek? Mikor, milyen formátumban tehető, és milyen követelményeknek kell megfelelni? A cikkben ezekre a kérdésekre keresünk választ.

 • Munkajog

  A védelem védtelenjei. Milyen nehézségek elé állítja a digitalizáció a munkajogi védelem intézményét?

  Képes-e a jogalkotás lépést tartani a valós társadalmi-gazdasági folyamatokkal? A kérdést nem a 21. század hívta életre, azonban a megfelelő válasz megtalálása napjainkban egyre sürgetőbb. Az online térhódítás és a digitalizáció rohamos térnyerése nem csak a munka és a magánélet közti határvonalat tette képlékennyé, hanem az egyes munkavégzési kategóriák különbségeit is összemosta. Kétségtelen, hogy a rohamos technológiai fejlődés komoly kockázatokat hordoz magában, emellett azonban olyan új jelenségeket is életre hívott, mint a platformalapú foglalkoztatás vagy az applikációs munkavégzés: ezeknek az intézményeknek a jogi keretek közti megfelelő elhelyezése merész és kreatív jogszakmai hozzáállást igényel a döntéshozóktól. Létezik-e egy harmadik kategória a munkavállalók és az önfoglalkoztatók közt, s ha létezik, kiérdemli-e a…

 • Bérleti szerződés,  Polgári jog

  Albérleti díjak – csökkenthetőek? Hogyan módosítható a lakbér?

  A koronavírus világjárványra tekintettel, illetve annak gazdaságra gyakorolt hatása miatt is sok ember nehéz helyzetbe került lakásbérleti jogviszonyának (“albérletének”) fenntartása tekintetében, különösen a bérleti díj (lakbér) további rendszeres és változatlan összegének megfizetése miatt. Jelen cikkben a bérleti díj módosítására, illetve csökkentésére vonatkozó jogi lehetőségeket tekintjük át egy lakás vagy akár lakrész bérletének tekintetében.