Egyéb kategória

  • Egyéb kategória

    A nemek közötti bérszakadék felszámolásának elősegítése

    A nemek közötti bérkülönbség még mindig igen magas %-kal bír az Európai Unióban, a nők átlagosan 13%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak, a nemek közötti bérszakadék pedig az elmúlt évtizedben gyakorlatilag teljesen változatlan maradt. A kialakult helyzet felszámolásának elősegítése céljából az Európai Unió 2023. május 17-én kihirdette a 2023/970/EU irányelvet, amelyet 2026. június 7-ig kötelesek a tagállamok átültetni. Álláspontom szerint az Irányelv a közbeszédben és a szakirodalomban is jóval kevesebb figyelmet kapott, mint amennyi szükségeltetett volna, így a jelen cikk megírásának aktualitása megkérdőjelezhetetlen.

  • Egyéb kategória

    Strafrecht

    Miután már irtunk az osztrák családjog legérdekesebb kérdéseiről, és beszámoltunk arról, hogy a GmbH (magyarul Kft.) a legkedveltebb osztrák cégforma, felmerült  a kérdés, hogy hogyan és miként lehetséges a segitség azon magyar állampolgárok számára, akik - akár önhibájukon kivül is - kapcsolatba kerültek az osztrák büntetőjoggal.