ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pro Veritate Egyesület által kezelt honlapok látogatói számára 

Tisztelt Látogatónk!

A Pro Veritate Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az általa üzemeltetett honlapok tekintetében az alábbi tájékoztatást nyújtja a honlapok használata során kezelt személyes adatokról és azok felhasználásáról, valamint az adatok biztonságát garantáló intézkedések alkalmazásáról.

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön érthető, átlátható tájékoztatást kapjon az Egyesület által kezelt személyes adatokról.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz.

Személyes adatnak tekintendő az Önre vonatkozó bármely információ, amit velünk megoszt, illetve amely a honlapok használata kapcsán keletkezik (pl. IP cím). Személyes adatkezelés alatt értendő bármely művelet, amit az Önre vonatkozó adatokkal végzünk (pl. adatainak tárolása). Mivel adatvédelmi szempontból azt a természetes személyt, magánszemélyt (pl. egyéni vállalkozó), akire a személyes adatok kezelése vonatkozik, „érintettnek” nevezzük, a jelen tájékoztató Önre több helyen is mint „Érintettre” utal.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Info tv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation), a továbbiakban: GDPR előírásai alapján járunk el.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóval érintett honlapokat az Egyesület gondozza. A honlapok fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó szabályok tekintetében a magyar jog irányadó. A honlap használatával, a honlapon található információk felhasználásával kapcsolatban mind a magyar jog, mind a használat és felhasználás helye szerinti állam joga irányadó, továbbá a felhasználás módjától függően egyéb nemzeti jogok is alkalmazandók lehetnek.

Budapest, 2024. február 17.

Tartalomjegyzék

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelőre vonatkozó információk

2. Adatkezelő által kezelt honlapok

3. Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk

3.01 A kezelt személyes adatok köre kapcsolatfelvétel esetén

3.02   A kezelt személyes adatok köre tagfelvételi kérelem esetén

3.03   A kezelt személyes adatok köre jogsegélyszolgálatban történő tagi részvétel esetén

3.04   A kezelt személyes adatok köre tag regisztrációja esetén

3.05   A kezelt személyes adatok köre pozíció betöltésére vonatkozó pályázat benyújtása esetén

3.06   A kezelt személyes adatok köre publikáció (tanulmány, cikk) közzététele esetén

3.07   A kezelt személyes adatok köre fénykép, videófelvétel készítése és felhasználása esetén

3.08   A kezelt személyes adatok köre jogsegélyszolgálat igénybevétele esetén

3.09   A kezelt személyes adatok köre tagsági kártya igénybevétele esetén

3.10   A kezelt személyes adatok köre közérdekből nyilvános adatok igénylése esetén

3.11   A kezelt személyes adatok köre „Két § között” című előadáson való részvétel esetén

3.12   A kezelt személyes adatok köre szerződéskötés esetén

3.13   A kezelt személyes adatok köre az Egyesületben vállalt tisztség viselése esetén

3.14   A kezelt személyes adatok köre Közgyűlési részvétel esetén

3.15   A kezelt személyes adatok köre hírlevélre történő feliratkozás esetén

4. Közösségi média oldalak

5. Tájékoztató a cookie-k (sütik) alkalmazásáról

5.01   Mit nevezünk „cookie” -nak (sütiknek).

5.02   A sütik célja

5.03   Sütik típusai

a) Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése

b) Szükséges sütik

c) Teljesítmény sütik

d) Funkcionalitás sütik

e) Célzás- vagy reklámsütik

5.04   A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

5.05   További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

6. Az adatok biztonsága

7. Más webhelyekre mutató hivatkozások

8. Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

9. Az adatokat megismerhetők köre

10. Adattovábbítás

10.01 Adatfeldolgozók

10.02 Harmadik országba történő adattovábbítás

10.03 Integritás és bizalmas jelleg

11. Szerzői jogok

12. Önt megillető jogok

12.01 A hozzáférési jog

12.02 A helyesbítéshez való jog

12.03 A törléshez, elfeledtetéshez való jog

12.04 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

12.05 Az adathordozhatósághoz való jog

12.06 A tiltakozáshoz való jog

12.07 Érintetti kérelmek kezelése

12.08 Közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igény kezelése

12.09 Panasztétel és jogorvoslat

1. Adatkezelőre vonatkozó információk

Adatkezelő nevePro Veritate Egyesület
Adatkezelő címe2243 Kóka, Felsőhegy 2369.
Adatkezelő elérhetőségeiE-mail: info@proveritate.hu
Honlap: www.proveritate.hu
Adatvédelmi felelős nevedr. Uhlyarik Ildikó
E-mail címeadatvedelem@proveritate.hu  
Levelezési címe2243 Kóka, Felsőhegy 2369.

2. Adatkezelő által kezelt honlapok

www.proveritate.huPro Veritate Egyesület hivatalos honlapja
www.jogstory.proveritate.hujogi tudatosság fejlesztésére szolgáló pályázat honlapja
www.promission.proveritate.huPro Veritate Egyesület Hallgatói kutatócsoportjának honlapja
https://www.proveritate.hu/index.php/jogsegelyszolgalat/Pro Veritate Egyesület által üzemeltetett jogi segítségnyújtó szolgálat

3. Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk

3.01 A kezelt személyes adatok köre kapcsolatfelvétel esetén

A honlapon megadott kapcsolatfelvételre szolgáló email címre írt szöveges üzenet elküldésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, e-mail cím, az Érintett üzenetének tartalma, üzenet beérkezésének dátuma, időpontjaKapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés (az Érintett érdeklődő kezdeményezésére)GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 1 évig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem tudja üzenetét email szolgáltató igénybevételével az Egyesület számára elküldeni.

3.02 A kezelt személyes adatok köre tagfelvételi kérelem esetén

A honlapról letölthető tagfelvételi kérelem űrlap kitöltésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
családinév, utónév; születési hely és idő; anyja neve (természetes személy tag, képviselő esetében)Tag azonosításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
lakcím; e-mail cím; telefonszám (természetes személy tag, képviselő esetében)  Taggal való kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
legmagasabb iskolai végzettség (természetes személy tag, képviselő esetében)Tag szakmai kompetenciáinak felmérése az Egyesület szakmai tevékenységébe történő bevonásának céljábólGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
foglalkozás (természetes személy tag esetében)Tag szakmai kompetenciáinak felmérése az Egyesület szakmai tevékenységébe történő bevonásának céljábólGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése; nyilvántartási száma; adószáma; székhelyeTag azonosításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
egyetem, szak, végzés várható éveHallgatói tag felvételi feltételeknek való megfelelés ellenőrzése; tag szakmai kompetenciáinak felméréseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
pártolói minőség (pártoló tag esetében)Tag számára szóló jogosultságok meghatározása az Egyesület közügyeivel kapcsolatosanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
tagsági jogviszony kezdetének időpontja; tagsági jogviszony megszűnésének időpontja; Egyesületben viselt tisztség; vagyoni hozzájárulás; tagdíj összege (minden tag esetében)Tagsági jogviszony meghatározásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseTagsági jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig
családinév, utónév, lakcím (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, székhelye, adószáma)Számla kiállításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésekönyviteli elszámolás alátámasztásához szükséges ideig, legalább 8 évig*

* A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem tud az Egyesülettel tagsági jogviszonyt létesíteni.

3.03 A kezelt személyes adatok köre jogsegélyszolgálatban történő tagi részvétel esetén

A honlapon a tagok részére megadott űrlap kitöltésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
tag neve, képzettség, végzettség, nyelvismeret, szakterület (tanácsadó tag esetében)Tag szakmai kompetenciáinak felmérése az Egyesület jogsegélyszolgálatába történő bevonásának céljábólGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig
tag neve, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, foglalkozás, kompetencia terület (asszisztens tag esetében)Tag szakmai kompetenciáinak felmérése az Egyesület jogsegélyszolgálatába történő bevonásának céljábólGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig
Rendszer által háttérben rögzített adatok: űrlap beküldésének dátuma, IP cím  Jogsegélyszolgálatban történő tagi részvétellel kapcsolatos adminisztratív célGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett tag kompetenciáját az Egyesület a jogsegélyszolgálati tevékenységébe történő bevonás céljából nem tudja felmérni.

3.04 A kezelt személyes adatok köre tag regisztrációja esetén

A honlapon a tagok részére megadott regisztrációs űrlap kitöltésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail címTag azonosítása a tagok részére szóló tartalom megjelenítéséhezGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig
Rendszer által háttérben rögzített adatok: regisztráció dátuma, utolsó belépés dátuma, IP címLátogatói statisztikai; regisztrációval kapcsolatos adminisztratív célGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett tag azonosítás nélkül nem tud a tagok részére szóló tartalomhoz az Egyesület honlapján keresztül hozzáférni.

3.05 A kezelt személyes adatok köre pozíció betöltésére vonatkozó pályázat benyújtása esetén

Az Egyesület által meghirdetett pályázatra, hirdetésre, vagy felhívásra benyújtott jelentkezés során az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
vezetéknév, keresztnév, Érintett által kapcsolattartásra megadott adatok (telefonszám, e-mail cím, postai cím)Meghirdetett pozícióra jelentkezett pályázókkal történő kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a benyújtástól számított 6 hónapig
tanulmányok, tapasztalatok, nyelvtudás, illetve az Érintett által az önéletrajzban feltüntetett adatokMeghirdetett pozícióra jelentkezett pályázók szűrése, kiválasztásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a benyújtástól számított 6 hónapig
vezetéknév, keresztnév, Érintett által kapcsolattartásra megadott adatok (telefonszám, e-mail cím, postai cím), tanulmányok, tapasztalatok, nyelvtudás, illetve az Érintett által az önéletrajzban feltüntetett adatokAdatbázisba történő jelentkezés jövőbeli álláslehetőségekre történő megkeresés céljábólGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a benyújtástól számított 2 évig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett által benyújtott pályázatot az Egyesület nem tudja megfelelően elbírálni.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás megkezdésével, amennyiben egy konkrét pozíció betöltésére jelentkezik, az Ön által megadott adatokat 6 hónapig kezeljük, tároljuk. Ezt követően adatbázisunkból töröljük. Kifejezett hozzájárulása alapján lehetősége van az adatbázisunkba való jelentkezésre annak érdekében, hogy újabb, hasonló lehetőséggel megkereshessük.

3.06 A kezelt személyes adatok köre publikáció (tanulmány, cikk) közzététele eseté

Publikáció közzétételével az Érintett által a honlapon önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
  Megjelenik a honlapon: vezetéknév, keresztnév, publikáció címe, tartalma, dátumaHonlapon közzétett publikáció tárolása, nyilvános megjelenítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükségesFelhasználási szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig, de legkésőbb a honlapon közzétett publikáció törléséig
az Érintett választása szerint jelenik meg a honlapon: telefonszám, érintett személy képmása  Honlapon közzétett szakmai tartalom személyessé tétele; az Érintettel, mint szerzővel való kapcsolattartás támogatásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a honlapon közzétett publikáció törléséig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett a publikációját (tanulmányát, cikkét) az Egyesület honlapján keresztül nem tudja megjeleníteni.

A honlapon közzétett publikációk esetében az Egyesület érvényes felhasználási szerződéssel rendelkezik

3.07 A kezelt személyes adatok köre fénykép, videófelvétel készítése és felhasználása esetén

Az Egyesület által készített fénykép, videófelvétel készítésével, felhasználásával az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Érintett személy neve, képmása, hangmásaSzakmai tartalomhoz illusztrációs célból fénykép, videófelvétel készítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a szakmai tartalom törléséig
Érintett személy neve, képmása, hangmása  Szakmai tartalomhoz illusztrációs célból fénykép, videófelvétel felhasználásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a szakmai tartalom törléséig
Érintett személy neve, képmása, hangmásaSzakmai tartalomhoz illusztrációs célból fénykép, videófelvétel felhasználásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükséges (felhasználási szerződés megkötése esetén)Felhasználási szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig, de legkésőbb a szakmai tartalom törléséig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett személyről készült fénykép/videófelvétel az Egyesület honlapján nem jelenik meg.

A honlapon közzétett fénykép- és videófelvételek esetében az Egyesület a felhasználáshoz érvényes előzetes hozzájáruló nyilatkozattal és/vagy felhasználási szerződéssel rendelkezik.

3.08 A kezelt személyes adatok köre jogsegélyszolgálat igénybevétele esetén

A honlapon történő űrlap beküldésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet tartalma, érintett által csatolt dokumentumokJogi segítségnyújtás (az Érintett érdeklődő kezdeményezésére)GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* az Érintett ügyének az Egyesület által történő lezárásáig, de legkésőbb az ügyből fakadó jogi igények érvényesíthetőségéig
Rendszer által háttérben rögzített adatok: űrlap beküldésének dátuma, IP cím  Látogatói statisztikai; jogi segítségnyújtással kapcsolatos adminisztratív célGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* az Érintett ügyének az Egyesület által történő lezárásáig, de legkésőbb az ügyből fakadó jogi igények érvényesíthetőségéig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adat(ok) beküldése esetén az Egyesület újabb hozzájárulás megadását kéri az adatok kezeléséhez. Hozzájárulásának hiányában ezen adato(ka)t a beküldés napját követő 5. munkanapon töröljük rendszereinkből.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett az Egyesület jogsegélyszolgálati tevékenységét a honlapon keresztül nem tudja igénybe venni.

3.09 A kezelt személyes adatok köre tagsági kártya igénybevétele esetén

Érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok kedvezményt biztosító tagsági kártyát igényelhetnek.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, tagsági kártya száma, tagsági jogviszony érvényességére vonatkozó adat (a kártyán QR kód és a kártya száma szerepel; a QR kód tartalmazza a nevet és a tagsági jogviszony érvényességére vonatkozó adatot)tagi kedvezmény biztosításaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig, illetve a tagi kedvezmény biztosításáig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett tag a kedvezményt biztosító kártyát nem tudja igénybe venni.

3.10 A kezelt személyes adatok köre közérdekből nyilvános adatok igénylése esetén

Közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényt bárki benyújthat az Egyesület valamely elérhetőségén keresztül.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Érintett (igénylő) személy neve (nem természetes személy esetében a szervezet megnevezése); értesítését, tájékoztatását lehetővé tevő elérhetőségeközérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése, jogszabály* által előírt feltételek teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseJogszabály* által előírt feltételek teljesítéséig, de legkésőbb 1 évig

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (2) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Info tv. 29. § (1b) bekezdése alapján az Egyesület a közérdekű adatok megismerése iránti igénynek nem tud eleget tenni.

Az Egyesület a közérdekből nyilvános adatokat a honlapján is közzéteszi.

3.11 A kezelt személyes adatok köre „Két § között” című előadáson való részvétel esetén

A honlapon történő űrlap beküldésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Érintett személy neve; email címe; felsőfokú oktatási intézmény neve, szakja, Érintett személy által megadott egyéb adatokEgyetemisták, egyéb érdeklődők részére tartott ismeretterjesztő és látásmódnövelő online előadások, interjúk megszervezése, kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaÉrintett nevét, email címét a hozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az előadás megvalósulását követő 1 évig. A felsőfokú oktatási intézmény nevét, szakját a hozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az előadás megvalósulásáig. Ezt követően az Érintett személyhez nem köthető (anonim) módon kerül időbeli korlátozás nélkül megőrzésre.
Érintett személy neve; az előadáshoz történő csatlakozás és az abból történő kilépés időpontja; a részvétel időtartama; email cím; azonosító; szerepkörElőadáson való részvétel igazolásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az előadás megvalósulását követő 1 évig
Rendszer által háttérben rögzített adatok: űrlap beküldésének dátuma, IP címLátogatói statisztikai; előadás megszervezésével kapcsolatos adminisztratív célGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az előadás megvalósulását követő 1 évig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett személy nem tudja az online regisztrációs kérdőívet beküldeni, ezáltal nem tud részt venni az előadáson, interjún.

3.12 A kezelt személyes adatok köre szerződéskötés esetén

Az Egyesület által megkötött szerződések esetében az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Érintett természetes személy neve (nem természetes személy esetében a szervezet megnevezése); email címe; telefonszámaszerződések teljesítése érdekében történő kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján* Adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükségesA szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 5 évig**
Adatkezelővel tagsági, vagy egyéb szerződés jogviszonyban álló természetes személy neve; email címe; telefonszámaszerződések teljesítése érdekében történő kapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükségesA szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 5 évig**

* Adatkezelő érdekmérlegelést tesztet készített, amelynek során törekszik az egyensúly megteremtésére adatkezeléshez fűződő jogos érdeke, valamint az érintettek érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak védelme között.

Adatkezelő, vele szerződést kötni kívánó partnerei egyértelmű, valós és jogszerű érdekének érvényesítéséhez szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése szükséges, amellyel nagymértékben elősegíthető a szerződések jogszabályok, illetve szerződéses partnerek által elvárt teljesítése. A szerződéskötés szabadsága, mint kötelmi jogi alapelv körében a Felek a szerződés tartalmát – amennyiben azt jogszabály nem rendezi – szabadon állapíthatják meg, így a szerződésben kapcsolattartó személyek kijelöléséről is rendelkezhetnek.

Az érintettek alapvető érdeke, hogy magánszférájukat tiszteletben tartsák a munkavégzés során is, így Adatkezelő az érintettek ezen érdekének messzemenő figyelembevétel törekszik mérsékelni az érintetteket az adatkezelésből érő aránytalan hatásokat. Adatkezelő az aránytalan hatások kiküszöbölése érdekében számos biztonsági intézkedést alkalmaz.

Adatkezelő részletesen megvizsgálta az adatkezelés körülményeit, annak érintettekre gyakorolt hatását és arra a következtetésre jutott, hogy az érintetteket érő hatás a biztonsági intézkedések bevezetésével minimális mértékűre csökken, így az érintettek érdekeit, alapvető jogait és szabadságait arányosan korlátozza Adatkezelő adatkezeléshez fűződő jogos érdeke.

** A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év (elévülési idő).

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szerződést kötő felek a közöttük létrejövő jogviszonyból fakadó kötelezettségeket nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják teljesíteni.

3.13 A kezelt személyes adatok köre az Egyesületben vállalt tisztség viselése esetén

Az Egyesület tagja által betöltött tisztség esetében az Érintett tag által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Természetes személy tag neve, megbízás kezdete, megbízás vége, tag email címeTájékoztatása nyújtása az Egyesület mindenkori tisztségviselőirőlGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig, a tagsági jogviszonyból eredő igények érvényesíthetőségéig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Egyesület a honlapján nyújt tájékoztatást a mindenkori tisztségviselőiről.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Egyesület nem, vagy csak korlátozottan tud tájékoztatást nyújtani jelenlegi tisztségviselőiről.

3.14 A kezelt személyes adatok köre Közgyűlési részvétel esetén

Az Egyesület által megtartott Közgyűlés esetében az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Természetes személy tag neve, lakóhelyeKözgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ív készítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése*Közgyűlés ülésének dátumától számított 5 évig

*Ptk. 3:75. § (1) bekezdés

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Egyesület a jogszabályi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

3.15 A kezelt személyes adatok köre hírlevélre történő feliratkozás esetén

Hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Érintett természetes személy neve, email címeAz Egyesülettel kapcsolatos hírekről, az Egyesület által szervezett eseményekről és felmérésekről szóló tájékoztató levelek küldése a feliratkozott felhasználók részéreGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a feliratkozástól számított 2 évig**

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

**A feliratkozástól számított 2 év elteltével az Egyesület a hozzájárulás megerősítését kéri a felhasználótól. Amennyiben a felhasználó a hozzájárulását nem erősíti meg, az Egyesület törli a felhasználó személy személyes adatait.    

4. Közösségi média oldalak

Az Egyesület közösségi média oldalai:

Facebook oldalunk címe: www.facebook.com/proveegyesulet

Instagram oldalunk címe: www.instagram.hu/pro_veritate_egyesulet

Linkedin oldalunk címe: https://www.linkedin.com/company/pro-veritate-egyes%C3%BClet 

YouTube oldalunk címe: https://www.youtube.com/channel/UCIDckETIG75QAMryyXYkLrA

Tájékoztatjuk Önt, hogy ezeken az oldalakon olyan személyes adatok jelennek meg, amelyeket a felhasználó nyilvános profiljában megosztott magáról. A rendszer működéséből fakadóan a zárt csoportban tett megjegyzések közzététele a felhasználó hozzájárulásán alapszik. 16 éven aluli felhasználók jelentkezését a közösségi média oldalainkon létrehozott csoportokba nem tudjuk elfogadni.

Amennyiben kérdése, illetve kérése merülne fel az oldal használatával vagy az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk, illetve a közösségi oldal üzemeltetőjével.

Az egyes közösségi média üzemeltetők adatkezeléséről az alábbi linkeken olvashat bővebben:

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum;

Instagram: https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/?locale=hu_HU;

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=hu.

5. Tájékoztató a cookie-k (sütik) alkalmazásáról

5.01 Mit nevezünk „cookie” -nak (sütiknek)

A süti (eredeti nevén „cookie”) egy olyan adatcsomag, amelyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak.

Egyes weboldalak által használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

5.02 A sütik célja

A sütik használatának célja, hogy a későbbiekben jobban testre szabhatók legyenek az oldalak, a látogató érdeklődésének és igényeinek megfelelően, ezáltal könnyebbé válik az oldalak használata. A sütik célja továbbá a jövőbeni felhasználói tevékenységek gyorsítása és a felhasználói élmény javítása az oldalak használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Kétféle süti használható az oldalakon, a munkamenet süti és az állandó süti. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.

5.03 Sütik típusai

a) Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja a weboldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

b) Szükséges sütik

Ahhoz szükségesek, hogy az Egyesület weboldalai jól működjenek, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy mozogjanak a webhelyeken és használják a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg a felhasználót.

Az Egyesület által használt szükséges süti:

Cookie neveCéljaLejárata
PHPSESSIDHonlap megfelelő működésének biztosítása a felhasználói munkamenet azonosításávalMunkamenet végéig
CookiebotA honlap süti kezeléséhez való látogatói hozzájárulások tárolása1 év
wc_cart_hash_#Kosár adatok kezelése webshop biztonságos működésének biztosításáhozMunkamenet végéig
wc_fragments_#Kosár adatok kezelése webshop biztonságos működésének biztosításáhozMunkamenet végéig

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlapok működéséhez, használatához szükséges sütiket a látogatók nem tudják letiltani, azokat az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

c) Teljesítmény sütik

Segítik megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyekkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít a webhely teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg felhasználót. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Az Egyesület által használt analitikai célú süti:

Cookie neveCéljaJogalapjaLejárata
mailchimp_landing_siteLátogatói statisztikaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulása27 nap

A süti elfogadásának, illetve letiltásának beállítását az Érintett a böngészőben vagy az Egyesület honlapján is tudja kezdeményezni.

d) Funkcionalitás sütik

Lehetővé teszik a webhelyeknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatni kell a látogatót arról, hogy milyen információt gyűjt a weboldal üzemeltetője, mit csinál vele és kivel osztja meg azt. Ha nem fogadja el az oldalt használó ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

Az Egyesület által használt funkcionalitás sütik:

Cookie neveCéljaJogalapjaLejárata
__fb_chat_pluginOldalon belüli facebook chat használatGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulása1 év
messaging_plugin_*Oldalon belüli facebook chat használatGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, Érintett hozzájárulása1 év

A süti elfogadásának, illetve letiltásának beállítását az Érintett a böngészőben vagy az Egyesület honlapján is tudja kezdeményezni.

A sütikezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

e) Célzás- vagy reklámsütik

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használják, amelyek relevánsabbak a felhasználó és érdeklődési köre számára. A sütik kezelésével célzott hirdetést juttatnak el, illetve korlátozzák, hogy hányszor néz meg valaki egy hirdetést. A sütik segítenek abban is, hogy mérni lehessen a reklám kampányok hatékonyságát az oldalakon. A sütik támogatják, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott a felhasználó.

Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a látogatókat IP címükön keresztül és ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

Az Egyesület által használt célzó- és hirdetési süti:

Cookie neveCéljaJogalapjaLejárata
common/cavalry_endpoint.phpHirdetések szűréseGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánMunkamenet végéig

A süti elfogadásának, illetve letiltásának beállítását az Érintett a böngészőben vagy az Egyesület honlapján is tudja kezdeményezni.

A sütikezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

5.04 A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

A legtöbb böngésző engedélyezi a süti beállítások módosítását, melyeknek egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, azok letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljeskörű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

5.05 További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

6. Az adatok biztonsága

Az Egyesület elkötelezett az adatbiztonság mellett. Az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai és szervezési intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pl. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályozása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.

A honlapok látogatása vagy azok használata során keletkezett adatokat SSL (Secure Socket Layer) titkosítással kerülnek továbbításra az Egyesület megőrzési, tárolási helyére, amely garantálja, hogy az interneten továbbított adatokhoz harmadik felek nem férhetnek hozzá és azokat illetéktelen személyek nem változtathatják meg. Az aktív titkosított kapcsolat állapotát a weboldalak megnyitásakor a webböngészőben látható tanúsítvány igazolja.

7. Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyeink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi tájékoztatóját vagy adatvédelmi irányelveit. Az Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapra külső felhasználók által feltett külső linkeket ellenőrizze, szükség esetén törölje.

8. Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

9. Az adatokat megismerhetők köre

A kezelt személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkatársak, Egyesülettel szerződésben álló adatfeldolgozók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra feltétlenül szükségük van. E személyeket az Egyesülettel való jogviszonyból, Egyesülettel kötött szerződésből kifolyólag is terheli titoktartási kötelezettség. A jogosultsággal rendelkező személyek a kezelt személyes adatokhoz csak a szükséges mértékben férnek hozzá.

10. Adattovábbítás

10.01 Adatfeldolgozók

Az Egyesület tevékenységének ellátása érdekében könyvelési szakemberrel dolgozunk együtt és tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, így adatai feldolgozásában az alábbi szerződéses partnereink is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

AdatfeldolgozóAdatkezelés célja
Websupport Magyarország Kft. support@websupport.hutárhelyszolgáltatás
Aznap Civilekért Nonprofit Bt.
info@aznap.hu
könyvelési szolgáltatás

10.02 Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Egyesület nem végez harmadik országba történő adattovábbítást.

10.03 Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adjuk ki. Az Egyesület az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

11. Szerzői jogok

A jelen webhely elemeit – annak külön feltüntetése hiányában is – a szerzői jogi és más törvények védik, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre és kizárólag személyes célokra használhatók. Erre való tekintettel tilos a webhelyek bármely elemének részben vagy egészben történő másolása, sokszorosítása, nyomtatása, közzététele, terjesztése, módosítása. A honlap eredeti tartalma (ideértve többek között az oldal felépítését, kivitelezését), illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, grafika, illusztráció, hang, videó, animáció, rovatok címe stb.) szerzői jogvédelem alá esnek, csak előzetes írásbeli engedéllyel használhatók fel.

A honlapok tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Az Egyesület által használt domain nevek, valamint azok valamennyi subdomain nevei szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Egyesület előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az Egyesület írásos engedélye nélkül tilos a webhelyek tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmukat kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. Ez különösen vonatkozik a weboldalakon elhelyezett képekre, amelyeket szintén tilos előzetes engedély nélkül lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Tilos a weboldalak tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újra közvetíteni, még változatlan formában is. Tilos továbbá a weboldalak adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat felülírni.

Az Egyesület előzetes írásos hozzájárulása az info@proveritate.hu email címen vagy 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. postai címen kérhető.

Az Egyesület kijelenti, hogy a honlapokon lévő minden szerzői jogi védelmet élvező mű (pl. cikkek, bejegyzések stb.) felhasználására vonatkozóan a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A weboldalak jogosulatlan felhasználása büntető- és polgár jogi következményeket von maga után. A látogató, illetve az oldalt böngésző tudomásul veszi, hogy az Egyesület kifejezett felhasználási engedélye nélküli felhasználás esetén az Egyesületet kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 40.000, – Ft (negyvenezer forint), illetve szavanként bruttó 15.000, – Ft (tizenötezer forint). A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó mértékű, és ennek tudatában böngészi az oldalakat.

Nem kell engedély az idézéshez. Idézés esetén a weboldalra hivatkozással egyértelműen meg kell jelölni a forrást, amelynek webhelyre mutató linknek kell lennie. A hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is fel kell tüntetni. Idézni továbbá csak az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben lehet, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt.

A honlapokon található információk tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők tanácsadási szolgáltatásnak. Bárminemű információ felhasználása előtt javasolt az Egyesület szakembere véleményének kikérése.

12. Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

12.01 A hozzáférési jog

Az Érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet az Egyesülettől, hogy

·         milyen személyes adatait,

·         milyen jogalapon,

·         milyen adatkezelési cél miatt,

·         milyen forrásból,

·         mennyi ideig kezeli,

·         az Egyesület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Egyesület által kezelt személyes adatairól az Érintett személy másolatot kérhet. Az Érintett személy által igényelt további másolati példányok előállításáért az Egyesület az elkészítés adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számolhat fel, amelynek mértékéről, a befizetés módjáról előzetes tájékoztatást nyújt az Érintett személy által erre a célra megadott elérhetőségre. Az Érintett hozzáférési joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

12.02 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy kérheti, hogy az Egyesület módosítsa, vagy egészítse ki valamely személyes adatát. Az Egyesület a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Érintett személy által erre a célra megadott elérhetőségre küld értesítést.

12.03 A törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyes adatait, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy kezelték;
 • az Érintett személy visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatok kezelésére;
 • az Érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen (pl. jogalap nélkül) kezelték;
 • a személyes adatok törlését jogszabály írja elő kötelezettségként az Egyesület számára.

Az Érintett személy is kezdeményezheti az Egyesület által kezelt személyes adatainak a törlését.

Az Érintett személy törlésre vonatkozó igényét az Egyesület az alábbi esetekben utasítja el:

 • amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő kötelezettségként az Egyesület számára;
 • a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyesület az igényt haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küld értesítést az Érintett személynek.

12.04 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy személyes adatait az Egyesület zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával):

 • az Érintett személy vitatja az Egyesület által kezelt személyes adatainak pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett személy ellenzi az adatok törlését;
 • az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag az alábbiak szerint kezelhetőek:

 • az Érintett személy hozzájárulásával;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges;
 • Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke alapján.

A zárolás feloldásáról az Egyesület előzetesen tájékoztatja az Érintett személyt.

12.05 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett személy kérheti, hogy az Egyesület a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az Érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti az Egyesülettől az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

12.06 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi jogalapon alapuló személy adatkezelés esetén:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

Az Érintett személy tiltakozása esetén az Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Egyesület közvetlen üzletszerzési célú (ideértve a profilalkotást) tevékenységet nem végez

12.07 Érintetti kérelmek kezelése

Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az erre a célra megadott elérhetőségén keresztül a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

12.08 Közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igény kezelése

Közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igényt bárki szóban, írásban és elektronikus úton is benyújthat, amennyiben megadja nevét és elérhetőségét.

Abban az esetben, ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Adatkezelő felhívja az igénylő személyt az igény pontosítására.

Adatkezelő az igényeket a beérkezést követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az igény beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. A határidő további 15 nappal meghosszabbítható

 • jelentős terjedelmű,
 • nagy számú adat,
 • munkaerőforrás aránytalan igénybevételével járó adatigénylés esetén.

A határidő meghosszabbításáról az igénylő személyt az igény beérkezését követő 15 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja.

Az adatigénylést közérthető formában, az igénylő személy által megkívánt technikai módon és eszközzel kell teljesíteni, amennyiben ez Adatkezelő számára nem okoz aránytalan nehézséget. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az igénylő személy által meg nem ismerhető adatokat (pl. természetes személy neve, védett ismeret) felismerhetetlenné kell tenni.

Az igénylő személyt előzetesen, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni szükséges a felmerülő költségekről. Adatkezelő a költségtérítés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi különösen

 • az adathordozó,
 • a kézbesítés,
 • a munkaerő-ráfordítás költségét, amennyiben az igény teljesítése a munkaerőforrás aránytalan igénybevételével teljesíthető.

Az igénylő személy Adatkezelő tájékoztatásának függvényében 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy fenntartja-e az adatigénylését. Ha az igénylő személy az igényét fenntartja, a költségtérítést az Adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az Adatkezelő részére megfizetni. Az igénylő személy nyilatkozatáig az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő nyugszik.

Adatkezelő az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni

 • amennyiben az adatigénylés azonos igénylő személy által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be;
 • amennyiben az igénylő személy nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható;
 • amennyiben a közérdekből nyilvános adat egyben szerzői jogi védelem alatt álló mű. Adatkezelő ebben az esetben betekintést biztosít az igénylő személy számára.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a fentiekben meghatározott szempontok alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A szempontok vizsgálatát, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylő személyt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-ig tájékoztatja a Hatóságot.

Az adatigénylés elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló idő eredménytelen eltelte esetén, illetve Adatkezelő által meghatározott költség felülvizsgálata érdekében az igénylő személy Hatósághoz és bírósághoz is fordulhat. A pert

 • az igény elutasításának közlésétől;
 • a határidő eredménytelen elteltétől;
 • a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

Hatósági bejelentés esetén a pert

 • a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról;
 • a vizsgálat megszüntetéséről;
 • az érdemi vizsgálatot lezáró határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

A bíróság eljárása soron kívüli és illetékmentes. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. Az országos illetékességű szervezet ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság az illetékességét az alperesi szervezet székhelye alapítja meg.

12.09 Panasztétel és jogorvoslat

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése, problémája merül fel, keresse bizalommal adatvédelmi felelősünket.

Az adatkezeléssel kapcsolatban is megilleti Önt a felügyeleti hatósághoz és a bírósághoz (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulás joga.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Központi honlap: https://www.naih.hu/