Bizottságaink

Bizottságaink és kutatócsoportjaink elsősorban egy-egy szakterület kutatásáért, fejlesztéséért, valamint további, az Alapszabályunkkal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló tevékenységekért felelősek. Bizottságaink végeznek támogató-tanácsadó tevékenységet, figyelemmel kísérik a jogszabályok változásait, tudatosságnövelő és ismeretterjesztő rendezvényeket szerveznek, kiadványokat készítenek.


Szerkesztőség

A Pro Veritate Egyesület Szerkesztőbizottsága

www.proveritate.hu/index.php/szerkesztoseg

szerkesztoseg@proveritate.hu

+36 70 422 9800

Főszerkesztő: Dr. Török Csaba

A Szerkesztőség elsődleges feladata, hogy az Egyesület gondozásában megjelenő kiadványok, publikációk szakmai színvonala fölött tanácsaival, szakmai útmutatásaival őrködjön, valamint azok vonatkozásában a szerkesztői jogokat gyakorolja.


PROVE FB

A Pro Veritate Egyesület Fogyasztóvédelmi Bizottsága

www.fogyasztovedelem.proveritate.hu

fogyasztovedelem@proveritate.hu

+36 30 465 5247

A PROVE FB eltökélten és aktívan kötelezte el magát arra, hogy a fogyasztói és fogyasztóvédelmi tudatosságot a lehetőségek színes skáláján – a szakterület kutatásával-fejlesztésével, támogató központ létrehozásával, független és szakszerű tanácsadással, ismeretterjesztő és más előadásokkal, rendezvényekkel, kiadványokkal – növelje.


ProMission

A Pro Veritate Egyesület Hallgatói kutatócsoportja

www.promission.proveritate.hu

promission@proveritate.hu

A PROVE Hallgatói kutatócsoportjának célja, hogy a jog- és államtudományok hallgatóinak versenyképes, hasznos, és oktatáson kívül is hasznosítható gyakorlati szaktudást biztosítson, őket képezze, fejlessze (önképzésüket támogassa), földrajzi határokon átnyúló közösséggé szervezze. Ehhez bármely elérhető eszközt – pl. jogklinika, pályázatok, versenyek, felkészítés, tanácsadás stb. – alkalmaz, továbbá mentorprogramot működtet annak érdekében, hogy a jövő jogászai és más kapcsolódó tudományágak szakembereinek felkészülését és előrehaladását elősegítse.


AVSEC Kutatócsoport

A Pro Veritate Egyesület AVSEC kutatócsoportja

csaba.torok@proveritate.hu

+36 70 422 9800

Vezető: Dr. Török Csaba

A kutatócsoport célja a nemzetközi légijog, a repülésvédelem („avsec”) és a nemzetközi terrorizmus tudományos eszközökkel történő kutatása és vizsgálata, a légiközlekedés-védelem elméletének, szabályozási környezetének, valamint gyakorlatának, végrehajtásának feltárása, kutatási eredményeinek angol és magyar nyelvű, tudományos ihletésű szakmai cikkek, tanulmányok, monográfiák útján történő, az Egyesület gondozásában megjelenő és más kiadványokban történő megjelentetése, a nemzeti és nemzetközi szakirodalom színesítése.

.