Közgyűlés

A Közgyűlés a Pro Veritate Egyesület valamennyi tagjából álló legfőbb döntéshozó szerve, melynek hatásköre mindaz, amelyet jogszabály, az Alapszabály, vagy belső szabályzat feladat- és hatáskörébe utal, például: az Alapszabály módosítása, az éves tagdíj meghatározása, az Elnökség (a vezető tisztségviselők) és a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása, éves beszámolók és a költségvetés elfogadása, fellebbezések elbírálása stb. A Közgyűlés központi e-mail címe a kozgyules@proveritate.hu, amelyen fogadja a hatáskörébe tartozó kérelmeket, észrevételeket és bejelentéseket. A hatáskörébe nem tartozó megkereséseket az Elnökség részére továbbítja.

A Közgyűlés Elnöke az Egyesület Elnöke, főszabály szerint üléseit levezető elnöke is, akit akadályoztatása esetén az Alelnök, illetve az Elnök és az Alelnök egyidejű akadályoztatása esetén az Elnökségnek az Alapszabály és a belső szabályzatok szerint kijelölt valamely tagja helyettesít.

A Pro Veritate Egyesület Közgyűlésének Fóruma egy, a Facebook közösségi média felületén működő csoport, amely biztosítja, hogy az Egyesület szervei és tagjai két közgyűlés között kommunikálhassanak egymással, hogy az információ naprakész módon, gyorsan áramolhasson köztük. A Fórumon az Egyesületet érintő, illetve az Egyesület közügyeivel kapcsolatos tartalmak (hírek, felhívások, tájékoztatók, beszámolók, meghívók stb.) közzététele zajlik. A Fórum tagjai csak Egyesületi tagok lehetnek; a Fórumon közzétett információk, tartalmak csak tájékoztató jellegűek, közlésük nem joghatályos, az Egyesület minden esetben gondoskodik az Alapszabály szerinti közlési mód alkalmazásáról is.