Cégalapítás,  Polgári eljárásjog

Az osztrák GmbH, illetve a magyar Kft

forrás: unsplash.com

Dr. Ujvárosi Veronika

Nem is olyan régen a Pro Veritate Egyesület oldalán Dr. Ujvárosi Veronika, és közvetlen kollégája, Dr. Simon Kinga Loretta családjogi témában a Házasság felbontása közös megegyezéssel  címmel írtak közös cikket. Az együttműködés a Pro Veritate Egyesülettel nem maradt annyiban, ráadásul több Olvasó feltette a kérdést az osztrák cégalapítással kapcsolatban. Így született meg a következő cikk Magyarország és Ausztria legkedveltebb társasági formájáról, a korlátolt felelősségű társaságról (röviden: Kft., illetve GmbH). 

Megfelelő ügyvédi képviselettel a társaság alapítása ma már gyorsan és egyszerűen megtörténhet. 

A jogszabályok által támasztott alapvető követelmények Kft., illetve GmbH alapítása során, hogy a társasági szerződés – a cégalapításra irányuló akaratkifejezésen túl – tartalmazza a Kft., illetve GmbH:

  • nevét;
  • székhelyét; továbbá 
  • célját vagy fő tevékenységét; 
  • a létesítő személy/személyek nevét, illetve lakóhelyét vagy székhelyét; 
  • a teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, rendelkezésre bocsátás módját és idejét; s végül
  • az első vezető tisztségviselő megnevezését.

Előfordulhat a cégalapítás során, hogy a legtriviálisabbnak tűnő feladat, nevezetesen a névválasztás okozza olykor a legnagyobb fejtörést. Ennek oka, hogy a választott cégnévnek nemcsak a kreativitás szab határokat, hanem annak meg kell felelnie bizonyos, törvény által támasztott követelményeknek is. Elsősorban a létrehozni kivánt társaság nevének különböznie kell a korábban már cégnyilvántartásba vett cégnevektől (cégkizárólagosság elve). Másodsorban fontos, hogy a választott név ne legyen megtévesztő, azaz ne keltsen a valósággal ellentétes látszatot (cégvalódiság elve). Végül, a nyelvtani követelményeket is be kell tartani (cégszabatosság elve). 

A korlátolt felelősségű társaság székhelye a Kft./GmbH bejegyzett irodája, mely egyben a cég levelezési címe is. 

A tevékenységi kört illetően a Kft./GmbH minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet a magyar, valamint az osztrák szabályok nem tiltanak, illetve nem korlátoznak. 

A társaság alapításakor elegendő a főtevékenységi kört megadni, a későbbiekben egyszerű adóhivatali bejelentés mellett van lehetőség a tevékenységi kör bővítésére.

A korlátolt felelősségű társaság esetében a magyar szabályozás minimum tőkekövetelményt támaszt. Ennek megfelelően a Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Az osztrák szabályozás – főszabályként – harmincötezer euróban határozza meg a GmbH törzstőkéjét. A teljesítendő vagyoni hozzájárulások szabályozása annak tekintetében mutat további eltérést, hogy pénzbeli avagy nem pénzbeli (pl.: autó, ingatlan) vagyoni hozzájárulásról van szó.

A korlátolt felelősségű társaság akár egy taggal is alapítható, mint egyszemélyes társaság. Az osztrák cégalapításnak – a hiedelmekkel ellentétesen – nem feltétele az osztrák állampolgárság megléte. Sőt, még csak osztrák lakcím sem kell. Ez esetben viszont, ha az alapító nem beszéli tökéletesen a német nyelvet, a nemperes cégalapítási eljárásnak nélkülözhetetlen szereplője a tolmács, aki megfelelően fordítja az akaratnyilatkozatokat. 

A külföldi cégalapításkor – a jövőben esetlegesen felmerülő kellemetlenségek elkerülése érdekében – célszerű egy ún. céges alaptanácsadást igénybe venni, mielőtt a tényleges alapítás megtörténik. Ez talán nevezhető nulladik lépésnek is. 


Dr. Ujvárosi Veronika egy, az osztrák ügyvédi kamaránál bejegyzett osztrák állampolgárságú, bécsi székhelyű, magyar anyanyelvű ügyvéd. Dr. Ujvárosi Veronika közel több mint 15 éve nyújt határon átnyúló segítséget természetes- és jogi személyeknek egyaránt. Ügyvédnő foglalkozik osztrák családjogi ügyekkel, melyek között gyakran fordulnak elő olyan ügyek is, amelyek magyar ügyfeleket is érintenek.

  • Dr. Ujvárosi Veronika:

web: www.ujvarosi.eu

Facebook: https://www.facebook.com/rechtsanwaltskanzlei.veronikaujvarosi

A Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda a cégalapításokat, illetve a cégek folyamatos képviseletét időközben már nem egyedül, hanem egy magyarul szintén kiválóan beszélő, osztrák ügyvéd kollégával, Mag. Mozga Dániellel látja el, aki a cikk létrehozásában is jelentősen közreműködött.

  • Mag. Mozga Dániel:

web: www.mozga.at
Facebook: https://www.facebook.com/mozga.rechtsanwalt