Tevékenységek

Záróvizsga felkészítés segítése

A Pro Veritate Egyesület elkötelezett a társadalom jogi tudatosságának növelése mellett, az Alapszabályával összhangban még nem végzett jogászok (joghallgatók) mentorálásában, illetve személyes patronálásában. Alaptevékenységünkhöz kapcsolódó célkitűzésünk ezzel az, hogy közvetlen szakmai és emberi kapcsolatot hozzunk létre végzett jogászok és még nem végzett joghallgatók között. Ezen célkitűzésünk megvalósításához lehetőséget kívánunk biztosítani a jelentkező joghallgatók számára záróvizsgájukhoz szükséges elméleti tudásanyag megfelelő elsajátításához a felkészülésük segítésével, továbbá a joggyakorlaton alapuló tapasztalatok és jogesetek megosztásával a tudásanyaguk elmélyítéséhez.

Ennek keretében Egyesületünk térítésmentesen biztosítja önkéntes jelentkezés útján még nem végzett és záróvizsgára készülő joghallgatók számára záróvizsgájukra való felkészülés segítését. Az Egyesületünk által biztosított felkészülés formája nem előadás, hanem olyan kötetlen szakmai megbeszélés, amely a joghallgató záróvizsgájához közvetlenül kapcsolódóan, a felmerülő kérdésekre fókuszált válaszok megadásával és szakmai segítségnyújtással (konzultációval) segíti a felkészülést.

A felkészülés kereteit alapvetően a joghallgató és az Egyesület által biztosított szakmailag felkészült, végzett és gyakorló jogász mentora közösen határozza meg a joghallgató igényei és kérései alapján. Ezáltal a felkészülés lehet online vagy személyes, csak egy-egy téma (tétel) közös megbeszélése vagy akár átfogóan tételsorok alapján a hangsúlyosan fontos részek szakmai konzultációja, vagy a közös tanulás „kikérdezés” útján.

Meggyőződésünk, hogy a jogászi pályára történő elhivatottság egyik kulcseleme az egyéni felkészülés, ugyanakkor az Egyesületünk a záróvizsgára való felkészítéshez nyújtott térítésmentes szolgáltatásával hozzá tud járulni az eredményes záróvizsgázáshoz és a jogászi diploma megszerzéséhez.

Jelentkezés vagy kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken.

E-mail: info@proveritate.hu

Telefonszám: 06 70 538 68 28