Watched & Lawyered

Fontos vagy – csak nem Marlának

forrás: unsplash.com

Útnak indítottuk Csontos Imola Watched & Lawyered című cikksorozatát Egyesületünk gondozásában, mely a közelmúlt nagy streaming szolgáltatóinál fellelhető gyöngyszemeket veszi górcső alá.

Csontos Imola

A cikksorozat második darabja egy, a covid-19 binge-watching [1] időszakában megjelent film, mely magyarul a Fontos vagy nekem [2] címet kapta. Ha joghallgatóként meggyűlik a bajod a büntetőjog különös résszel, mindenképpen érdemes belenézned. 

A történet szerint Marla egy hivatásos gondnok, aki egy doktornővel összejátszva szerez gondnokoltakat a következő módon. Dr. Amos a páciensei aktáihoz hozzáférve, valamint a velük folytatott beszélgetések alapján kipuhatolózza, hogy milyen az anyagi-szociális helyzetük, majd valamely időskori betegség minimális meglétét eltúlozva sürgősségi meghallgatást hívnak össze a családjogi bíróságon, és így az adott személy Marla gondoskodása alá esik. A hivatásos gondnok pedig időt nem vesztegetve az „önmagáról gondoskodni nem tudó” gondnokoltját idősek otthonába dugja, annak ingatlanvagyonát felszámolja, és mindenközben magának is fizetést ad, mert „ez a munkám, uram, a gondozás. Ez a hivatásom. És én ezt csinálom minden nap, vég nélkül. Gondoskodom.”

A bíróság gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, illetve teljeskörűen hiányzik és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – gondnokság alá helyezése indokolt. [3]

Ellentétben a filmmel, ahol a páciens orvosának észrevétele alapján indították meg a gondnokság alá helyezést, a magyar jogszabályok alapján ezt a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti. [4]

A Ptk. 2:31. § szerint gondnok lehet minden cselekvőképes személy, aki a gondnoki tisztséget vállalja. A gondnokrendelésnek is megvan a maga sorrendje. Elsőként az, akit a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatában megjelölt, vagy az eljárás során megnevezett. Ha ilyen személy nincs, akkor jön az együtt élő házastárs, élettárs, és ha ilyen személy sincs, akkor a szülők. Végső soron bármely hozzátartozó, aki vállalja. És ha még ez alapján sem lehet gondnokot jelölni, akkor jön a hivatásos gondnok. Hivatásos gondnok az a büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [5] és a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel. Főszabály szerint – ellentétben a filmben vázoltakkal – egyidejűleg 30 gondnokolt érdekében járhat el, és ha tevékenységét munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látja el, díjazása gondnokoltanként a szociális vetítési alap összegének legalább 10%-át el kell, hogy érje. [6]

A filmben a bonyodalmat az okozza, hogy Marla legújabb „fogása” nem az, akinek mondja magát. A látszólag teljesen egyedül élő, dúsgazdag ex-üzletasszony sötét titkot őrizget: fia nem más, mint az évek óta halottnak hitt Roman Lunyov, orosz maffiafőnök. Jennifer Peterson valódi személyazonosságára nem derül fény, csak annyit tudunk meg, hogy az idős hölgy egy 1949-ben született és elhunyt csecsemő neve alatt él. Ezzel kapcsolatban a közokirat-hamisítás törvényi tényállására [7] hívnám fel a figyelmet. 

Lunyov, miután megtudja, hogy édesanyja akarata ellenére idősek otthonába került, egy ügyvédet, Dean Ericsont küldi, hogy Marlát jobb belátásra bírja. Dean hamar ráébred, hogy Marlát a pénz mozgatja, így 150.000 dollárt ajánl fel, cserébe, hogy „engedje el” Mrs. Petersont. A Btk. 293. §-ának (1) bekezdése alapján, aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekszik, hivatali vesztegetést valósít meg. Marla ezt visszautasítja, na de nem erkölcsi okokból, hiszen „ha százötvenezer dollár a kezdőajánlata, akkor Jennifer Peterson biztos, hogy sokkal-sokkal többet ér annak a valakinek, aki ideküldte.” 

Marla és Dean legközelebb a tárgyalóteremben találkoznak, ahol Dean megpróbálja jogi úton megszüntetni a gondnokságot, de Marla túljár az eszén. A gondnok és Mrs. Peterson „családja” ezután kvázi harcban állnak egymással. A tetőpontot az adja, mikor Lunyov elraboltatja Marlát, és egy építkezési területre viteti az éj leple alatt, megvalósítva ezzel a Btk. 190. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti emberrablást. Marla bátorsága és hidegvére még Lunyovot is lenyűgözi, amikor egy rövid kínzás után van mersze 10 millió dollárt kérni Mrs. Peterson szabadságáért, mely a Btk. 294. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatali vesztegetés elfogadásának törvényi tényállását is felveti. Lunyov nem áll kötélnek, és egy adag altató beadásával Marlát autóba ülteti. Marla halálát ittas vezetés okozta balesetnek akarja beállítani. Azonban a gondnok idő előtt felébred, és bár az autó átszakítja a szalagkorlátot és vizet érve elkezd süllyedni, Marlának sikerül kiúsznia, így a Btk. 160. § szerinti emberölés helyett „csak” emberölés kísérletéért felelhetnek az elkövetők. 

Természetesen Marlát sem kell félteni, ahogy ül a taxiban hazafelé, már ki is találta, hogy mi a következő lépése. Sikerült megjegyeznie az egyik autó rendszámtábláját, melyről némi nyomozás után kiderítette, hogy kié. A házból ítélve, nem Lunyov lakott ott, de ahhoz, hogy erről meggyőződjön, Marla éjszaka beosont a kerten keresztül a garázsba, tettével a Btk. 221. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti magánlaksértést megvalósítva. Kiderült, hogy valószínűleg Lunyov sofőrjének a házában járt, így a férfit követve végre el tud jutni Lunyovhoz. 

Marla terve a következő volt – melyet sikeresen kivitelezett. Sokkolóval kiüti Lunyov sofőrét és testőreit – könnyű testi sértés [8] –, a kocsijukkal elhajt egy kietlen helyre – jármű önkényes elvétele [9] –, Lunyovot benyugtatózva, meztelenül, iratok nélkül az úton hagyja – becsületsértés [10] –, hogy mindenképpen megtalálják, de senki se ismerje fel. Mindezek következtében Lunyovot John Doe-ként regisztrálják a helyi kórházban, és így hivatalból gondnokot rendelnek ki neki: Marlát. Ebben a sakk-matt pozícióban Lunyov felajánlja a gondnoknak, hogy társuljon vele. Építsenek fel együtt egy hivatásos gondnokokból álló hálózatot, és tegyék egymást gazdaggá. 

Az akciófilmek jellemzője, hogy van bennük egy jófiú és egy rossz fiú. Azonban itt nincs jófiú, csak kisebb rossz. Bár a „kisebb” relatív; Marla sikkaszt [11] a saját gondnokoltjaitól, akik nagy valószínűséggel nem is lennének a gondnokoltjai, ha nem lett volna Dr. Amos ügyködése. Lunyov meg az a tipikus maffiózó, aki „lop, csal, hazudik”. Bár a film végén a deus ex machina működésbe lép, mégis felmerül a kérdés: tényleg mindig a jófiúk győznek? 


[1] “Sorozatdarálás”.

[2] Fontos vagy nekem, Netflix film, 2020.

[3] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:19. §-ának (2) bekezdése és 2:21. §-ának (2) bekezdése.

[4] Ptk. 2:28. §-ának (1) bekezdése.

[5] A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól a 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet.

[6] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 102. §-a.

[7] A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény (Btk.) 342. §-a.

[8] Btk. 164. §-ának (2) bekezdése.

[9] Btk. 380. §-ának (2) bekezdése.

[10] Btk. 227. §-a.

[11] Btk. 372. §-ának (5) bekezdése.