• Egyéb kategória

    A nemek közötti bérszakadék felszámolásának elősegítése

    A nemek közötti bérkülönbség még mindig igen magas %-kal bír az Európai Unióban, a nők átlagosan 13%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak, a nemek közötti bérszakadék pedig az elmúlt évtizedben gyakorlatilag teljesen változatlan maradt. A kialakult helyzet felszámolásának elősegítése céljából az Európai Unió 2023. május 17-én kihirdette a 2023/970/EU irányelvet, amelyet 2026. június 7-ig kötelesek a tagállamok átültetni. Álláspontom szerint az Irányelv a közbeszédben és a szakirodalomban is jóval kevesebb figyelmet kapott, mint amennyi szükségeltetett volna, így a jelen cikk megírásának aktualitása megkérdőjelezhetetlen.

  • Munkajog

    A védelem védtelenjei. Milyen nehézségek elé állítja a digitalizáció a munkajogi védelem intézményét?

    Képes-e a jogalkotás lépést tartani a valós társadalmi-gazdasági folyamatokkal? A kérdést nem a 21. század hívta életre, azonban a megfelelő válasz megtalálása napjainkban egyre sürgetőbb. Az online térhódítás és a digitalizáció rohamos térnyerése nem csak a munka és a magánélet közti határvonalat tette képlékennyé, hanem az egyes munkavégzési kategóriák különbségeit is összemosta. Kétségtelen, hogy a rohamos technológiai fejlődés komoly kockázatokat hordoz magában, emellett azonban olyan új jelenségeket is életre hívott, mint a platformalapú foglalkoztatás vagy az applikációs munkavégzés: ezeknek az intézményeknek a jogi keretek közti megfelelő elhelyezése merész és kreatív jogszakmai hozzáállást igényel a döntéshozóktól. Létezik-e egy harmadik kategória a munkavállalók és az önfoglalkoztatók közt, s ha létezik, kiérdemli-e a…