Letölthető nyomtatványok


Meghatalmazások

Az alábbi meghatalmazás-mintákat elsősorban arra tudja használni, ha Ön például ügyei vitelében akadályoztatva van, vagy valamilyen ügy ellátásához meghatalmazotti segítségre, képviselőre, “helyettesítésre” szorul.


Meghatalmazás-minta, amely alkalmas meghatalmazni valakit egy bizonyos ügy Ön helyett való ellátására. A minta abban a tekintetben általános, hogy akár hivatalos ügyben, de akár hétköznapi helyzetben is alkalmas képviseleti jogot keletkeztetni, ugyanakkor szövegezése egy előre meghatározott ügy(típus) ellátására jogosítja csak a képviselőt. (Pl. átvenni Ön helyett a csomagot, módosítani Ön helyett a szerv által nyilvántartott adatait, megvenni Ön helyett egy lefoglalt terméket, stb.)

FONTOS! Egyes vállalatok, szervek, hivatalok külön erre a célra rendszeresített, saját nyomtatvány kitöltéséhez köthetik a képviselet elfogadását. Tájékozódjon előre erről az érintett helyen!


Keresetlevelek

Az alábbi keresetlevél-minták (nyomtatványok) segítséggel szolgálnak Önnek, amennyiben jogi képviselő igénybevétele nélkül szeretne pert indítani, jogait érvényesítené. A nyomtatványok megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, és a bíróságok befogadják azokat. A nyomtatványokhoz részletes kitöltési útmutató (tájékoztató) is tartozik, amely a letöltés útján szintén megtekinthetővé válik.

A nyomtatványok a www.birosag.hu oldalról származnak.


Általános keresetlevél-minta, amelyet bármilyen polgári per megindításához használhat, amelyhez nem áll rendelkezésre külön nyomtatvány. (A rendelkezésre álló nyomtatványok teljes listáját a www.birosag.hu oldalon találja meg.)

FONTOS! A 3 millió forintot meg nem haladó követelések érvényesítése céljából közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárást kell indítania, mielőtt bírósághoz keresetet terjesztene elő.


Házassági bontóperhez, vagy köznapi elnevezésén váláshoz használható keresetlevél-minta. Használhatja akkor is, ha a válás közös megegyezésen alapul, de akkor is, ha nincs közös megegyezés.


Hivatalos nevén: Keresetet tartalmazó irat. Ezt a keresetlevél-mintát kell olyankor használnia, amikor előzetesen fizetési meghagyást indított, de arra a kötelezett fél (alperes) ellentmondással élt.


Ezt a mintát többféle per kezdeményezéséhez használhatja.

  • végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt például olyan esetben, ha Ön szerint a végrehajtandó követelés alaptalan, ha már megszűnt vagy teljesítette a követelést, vagy amennyiben az elévült.
  • végrehajtási igényper, amelynek során az Ön valamilyen vagyontárgyát a végrehajtó lefoglalta, amelyre igényt tart; az ilyen pert a végrehajtást kérő ellen indíthatja
  • végrehajtási eljárásba bekapcsolódás engedélyezése iránti per, amennyiben Ön zálogjogosult, és a végrehajtást kérő fél, avagy az adós vitatja a követelést

Bármilyen egyéb végrehajtási perhez az általános keresetlevelet kell használnia.


Ezt a nyomtatványt használhatja, ha a Munkatörvénykönyv szerinti munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal, tehát általában munkajogi ügyben kíván pert indítani.

FONTOS! Ha vállalkozási, megbízási szerződés alapján jött létre a jogviszony, akkor Önnek nem ezt a nyomtatványt kell használnia. Ezekben a jogviszonyokban Ön nem kifejezetten munkaszerződést írt alá; tipikus példák a vállalkozás, tervezés, kivitelezés, fuvarozás, megbízás, közvetítés, szállítmányozás stb.


Közjegyzői eljárások

Az alábbi nyomtatványokat a közjegyzői hatáskörbe tartozó nepperes eljárások megindításához használhatja. A nyomtatványok megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, és a közjegyzők befogadják azokat. A nyomtatványokhoz részletes kitöltési útmutató (tájékoztató) is tartozik, amelyet szintén letölthet oldalunkról.

A nyomtatványok a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) hivatalos oldaláról származnak.


Ezt a nyomtatványt használja abban az esetben, ha Ön fizetési meghagyás kibocsátását szeretné kérelmezni a közjegyzőtől. Funkciója az eljárásnak, hogy amennyiben Ön felé valakinek lejárt pénztartozása van, és pert nem kíván indítani, akkor is igénybe vehesse az állami kényszer segítségét. Érdemes tudnia, hogy a nyomtatvány kitöltését követően bármelyik közjegyzőhöz eljuttathatja azt, miután minden közjegyző bármely ilyen eljárásban országosan illetékes.

FONTOS! Amennyiben az Önnel szemben fennálló pénztartozás nem haladja meg a 3 millió forintot, akkor a fizetési meghagyás nem csupán opció az Ön számára, hanem a per megindítása előtt kötelezően igénybe is kell vennie azt.