Fogyasztóvédelem

Internetes vásárlás – a termék visszaküldéséhez való vásárlói jogunk – elállás

dr. Madocsai Márton

A hazánkat is sújtó pandémia miatt egyre nagyobb mértékben kerül előtérbe az online vásárlás lehetősége a biztonságot és a megbízhatóságot nyújtó házhozszállítás kényelmével, a sorban állás elkerülése végett, valamint a korlátlan online “nyitvatartás” lehetősége miatt. Mindezekhez azonban fontos tudnunk, milyen lehetőségeink vannak, amennyiben a megrendelt terméket vissza szeretnénk küldeni. Jelen cikkünkben ezen helyzetekről adunk rövid áttekintést a magyar jog alá tartozó webshopok esetében a vásárlói (fogyasztói) szempontból.

Webshopban történő vásárlás alkalmakor jogi szempontból ráutaló magatartással ún. adásvételi szerződést kötünk meg, a terméket a webshop internetes felületén vesszük meg, a fizetéssel pedig a webshopnak a kiszállításra kötelezettsége keletkezik. Az ilyen típusú szerződéseket a jogalkotó üzlethelyiségen kívüli és távollévők közötti szerződésként nevezi, pont azért, mivel magát a terméket személyesen egy boltban, üzlethelyiségben nem tudjuk felpróbálni, megtekinteni, vagy jellemzőit megismerni.

A kipróbálás, megtekintés “ellentételezésére” hozta létre a jogalkotó az általánostól eltérő elállási jogot, amely révén a vásárló (fogyasztó) a terméket annak átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti. Az indoklás nélküliség azt jelenti, hogy nem vagyunk kötelesek megjelölni, miért küldjük vissza a terméket, így az egyszerűen lehet az is, hogy a kiszállított termék nem tetszik vagy mérete nem megfelelő. A visszaküldési jogunk érvényesítéséhez az alábbi lépéseket kell megtennünk és az alábbiakra szükséges figyelnünk. 

  1. Elállási nyilatkozat megküldése

Amennyiben úgy döntünk, hogy az interneten vásárolt terméket visszaküldjük, ún. elállási nyilatkozat kell tennünk. Ezt 14 napos naptári napot jelentő határidőn belül kell megtennünk. A határidő számítása szempontjából a határidő első napja a termék átvételének napja – tehát amikor a terméket átvesszük a kiszállítást végző cég munkatársától –, míg utolsó napja pedig maga a 14. nap. 

Az elállási nyilatkozatunk webshop felé történő bejelentéséhez a webshopok jellemzően űrlapokat vagy formanyomtatványokat szoktak alkalmazni, de ennek használata nem kötelező. Amennyiben a webshop felületén jelezzük az elállási szándékunkat, akkor a webshop köteles a bejelentésünket azonnal visszaigazolni (pl.: e-mailben). Mindezek mellett a webáruházak gyakran e-mailen is biztosítják a lehetőséget elállás bejelentésére, továbbá erre postai úton is lehetőségünk van. Az elállási jogunk bejelentésére egy általános jellegű formanyomtatvány minta ITT érhető el.
  1. Termék visszaküldése

Vásárlóként az elállási nyilatkozatunk határidőben történő megküldésén túl kötelesek vagyunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatunk megküldését követő 14 napon belül a terméket visszaküldeni. Vagyis az elállási nyilatkozatunkkal együtt a terméket még nem vagyunk kötelesek visszaküldeni, ugyanakkor ez a gyakorlat célszerű, mert így a pénzünkhöz is hamarabb juthatunk. A termék visszaküldése esetében is rendkívül fontos a 14 napos határidő megtartása, erre jogszabály is kötelez minket. 

A termék visszaküldésének költségeit saját magunknak kell megfizetni, tehát a webshop nem kötelezhető a visszaküldéssel járó postai vagy fuvarozási költségek megtérítésére. Ezzel kapcsolatosan csomagolási kötelezettség és költség is minket terhel, így célszerű az eredeti csomagolást megtartani, de ebben történő visszaküldés nem kötelező. Természetesen a webshop önként vállalt és üzletpolitikai döntése szerint a vásárlókat kárpótolhatja a szállítási költségek átvállalásával is. 

A visszaküldés módját (pl.: futárszolgálat, postai küldemény, “saját magunk” visszük vissza) saját belátásunk szerint választhatjuk meg. A visszaküldési címet a webshop weboldalán, jellemzően az általános szerződési feltételek (köznapi nevén: ÁSZF) vagy ezzel kapcsolatos menüpont alatt érhetjük el. Amennyiben esetlegesen postai küldeményként nem visszaküldhető termék (pl: túl nagy), vásárlóként akkor is felelősek vagyunk a webshop részére történő visszajuttatásért.

Amennyiben esetleg a termék még nem került kiszállításra és azt nem vettük át, azon esetben is gyakorolhatjuk a “visszaküldés” jogát azzal, hogy az 1. pontban említett elállási nyilatkozatot elküldjük.

Rendkívül fontos szabály az is, hogy a terméket átvétel után ne használjuk, az elállási jog nem 14 napos “ingyenes” használatra jogosítja a vásárlót. Természetesen a terméket kipróbálni, megnézni, és tulajdonságait megismerni lehet, erre a jogszabály kifejezett lehetőséget ad is. Viszont amennyiben esetlegesen bármilyen sérülés miatt vagy esetlegesen a használatból adódóan a termék értéke csökken, vagy esetlegesen hiányosan küldjük vissza a terméket, a webshop a terméken bekövetkezett értékcsökkenést követelheti rajtunk. 

  1. Nem visszaküldhető termékek köre

Az interneten megrendelt termékek jelentős hányadukban visszaküldhetőek, ugyanakkor a termék jellegéből adódó felhasználási módja, tulajdonságai vagy kibontása miatt nem minden termék küldhető vissza, így a vásárlót megillető elállási jog e tekintetben jogszabály szerint korlátozott. Azon termékeket, amelyek esetében az elállási jog (visszaküldés) nem gyakorolható, ITT érhető el.

  1. Webshop kötelezettsége vásárlói elállási nyilatkozat és a termék visszaküldését követően

Amennyiben az elállási jogunkat gyakoroltuk, a nyilatkozatunkat megtettük és a terméket visszaküldtük, úgy a webshop köteles az elállási jog gyakorlásától számítva, annak bejelentését követően 14 napon belül visszatéríteni a termék vételárát (szállítási költség nélkül). Fontos webshopot megillető jog, hogy a termék árának megtérítését a webshop visszatarthatja addig, amíg a terméket vissza nem szolgáltatjuk vagy egyértelmű módon a visszaküldést nem igazoljuk.

A webshopnak olyan formában kell a vételárat visszatéríteni, amilyen formában fizettünk. Ez jellemzően bankszámlára történő visszautalás. Természetesen van lehetőség, hogy a fizetéstől eltérő módon kérjük vissza a pénzünket, de ezt kifejezetten jeleznünk kell.

A fentiek alapján jól látható, hogy az elállási jog gyakorlásához milyen lépéseket kell megtennünk. E folyamatban a határidők megtartása minden esetben, a vásárló és a webshop oldaláról is kulcsfontosságú és jogszabály szerint meghatározott. Amennyiben esetleg ajándékként kaptuk a terméket, érdemes az ajándékozóval is egyeztetni a visszaküldés lehetőségeiről és határidejéről. 

Mindezek mellett a webshop saját üzleti érdekeinek megfelelően, a vásárlóinak megtartása érdekében a fentiektől kedvezőbb szabályokat megállapíthat (pl.: jellemző a 30 napos visszaküldés lehetősége). Tanácsoljuk, hogy a webshop általános szerződési feltételeiről (ún. ÁSZF) a vásárlást megelőzően tájékozódjunk, különösen arról, hogy a termék visszaküldhető-e. Érdemes magát a webáruház működési hátterét is ellenőrizni, amelyet a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon, a kereső funkció használatával könnyen megtehetünk.

A fentiek kizárólagosan általános áttekintésnek tekinthetők, jogi tanácsadásnak nem minősülnek. 

Jogszabályok: