pályázat

Felügyelő Bizottság pályázat

a Pro Veritate Egyesület

az Alapszabály 14. § (5) bekezdés c) pontjának való megfelelés alapján
pályázatot hirdet

a Pro Veritate Egyesület

Felügyelő Bizottságának tagja

tisztség betöltésére.

A megbízatás időtartama: 5 év

A megbízatás jellege: társadalmi munka

Ellátandó feladatok és hatáskör: Az Egyesület és szervei felügyeletének ellátása és az ügyvezetés ellenőrzése az Egyesület érdekeinek megóvása céljából. A Felügyelő Bizottság (és tagjának) jogállását az Alapszabály 26. §-a és 27. §-a szabályozza.

Pályázati feltételek:                           

  • nem tagja az Egyesület Elnökségének, nem főtitkára az Egyesületnek, nem elnöke az Egyesület valamely bizottságának (vagy kutatócsoportjának), nem áll tevékenység kifejtésére irányuló más jogviszonyban az Egyesülettel, és az előbbiek egyikének sem közeli hozzátartozója
  • az Alapszabályban és a Ptk.-ban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn személyében

A pályázat részeként benyújtandó:

  • motivációs levél, amely tartalmazza maga és alkalmassága bemutatását is (min 1, de maximum 3 oldal terjedelemben)
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó az Alapszabályban meghatározott személyi feltételeknek megfelel és nem áll fenn összeférhetetlenségi vagy kizárási ok személyében
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban a 2/2021. (I. 21.) Elnökségi határozat alapján történő felhasználásához és kezeléséhez

További feltétel: A Felügyelő Bizottsági Jelentkező tesztjének kitöltése

A pályázat benyújtásának módja: Az elnokseg@proveritate.hu e-mail címre beküldött pályázati anyaggal.

A pályázat határideje: 2021. február 7.

További információ: A +36 70 422 9800 telefonszámon, vagy az elnokseg@proveritate.hu e-mail címen.

Hasznos linkek:

Pályázati felhívás: ITT

Alapszabály: ITT

2/2021. (I. 21.) Elnökségi határozat: ITT

A jelentkezők anyagainak közzétételét 2021. február 2-án megkezdtük.